Obrazac za zaprimanja upita, prijave poreznih prekršaja i pohvala ili pritužbi na rad službenika Porezne uprave

Napomena: Kako biste što prije riješili problem pošaljite sliku ekrana (eng. screenshot) na kojem se pojavila greška (Uputa za izradu slike ekrana).
  1. Otvorite ekran/poruku aplikacije „ePorezna“ koji nam želite prikazati u slici, a zatim pritisnite tipku Prnt Scr (na gornjoj desnoj strani tipkovnice)
  2. Otvorite prazan dokument u programu Microsoft Word.
  3. Nakon toga zalijepite sliku u dokument (desni „klik“ i naredba „Zalijepi“ ili istovremeno pritisnite tipku CTRL i tipku V)
  4. Spremite dokument na računalo - odaberite "File -> Save As" te upišite ime pod kojim želite pohraniti dokument (na primjer „eporezna.doc").
  5. Odaberite „Učitaj“ a zatim pohranjeni dokument dodajte upitu kao privitak (na primjer „eporezna.doc").

Ukoliko nemate program Microsoft Word instaliran na računalu možete koristiti slijedeći postupak:

  1. Otvorite ekran/poruku aplikacije „ePorezna“ koji nam želite prikazati u slici, a zatim pritisnite tipku Prnt Scr (na gornjoj desnoj strani tipkovnice)
  2. Otvorite aplikaciju "Paint" odabirom "Start > All Programs > Accessories > Paint"
  3. Pritisnite istovremeno na tipkovnici tipku CTRL i tipku V, ili desni „klik“ u programu „Paint“ i naredba „Zalijepi“ (engl. „Paste“)
  4. Odaberite "File -> Save As" te upišite ime pod kojim želite pohraniti dokument (na primjer „eporezna.jpg")
  5. Odaberite „Učitaj“ a zatim pohranjeni dokument dodajte upitu kao privitak. (na primjer „eporezna.jpg“)