Obrazac za zaprimanja upita, prijave poreznih prekršaja i pohvala ili pritužbi na rad službenika Porezne uprave

Napomena: Kako biste što prije riješili problem pošaljite sliku ekrana (eng. screenshot) na kojem se pojavila greška (Uputa za izradu slike ekrana).
  1. Otvorite ekran/poruku aplikacije „ePorezna“ koji nam želite prikazati u slici, a zatim pritisnite tipku Prnt Scr (na gornjoj desnoj strani tipkovnice)
  2. Otvorite prazan dokument u programu Microsoft Word.
  3. Nakon toga zalijepite sliku u dokument (desni „klik“ i naredba „Zalijepi“ ili istovremeno pritisnite tipku CTRL i tipku V)
  4. Spremite dokument na računalo - odaberite "File -> Save As" te upišite ime pod kojim želite pohraniti dokument (na primjer „eporezna.doc").
  5. Odaberite „Učitaj“ a zatim pohranjeni dokument dodajte upitu kao privitak (na primjer „eporezna.doc").

Ukoliko nemate program Microsoft Word instaliran na računalu možete koristiti slijedeći postupak:

  1. Otvorite ekran/poruku aplikacije „ePorezna“ koji nam želite prikazati u slici, a zatim pritisnite tipku Prnt Scr (na gornjoj desnoj strani tipkovnice)
  2. Otvorite aplikaciju "Paint" odabirom "Start > All Programs > Accessories > Paint"
  3. Pritisnite istovremeno na tipkovnici tipku CTRL i tipku V, ili desni „klik“ u programu „Paint“ i naredba „Zalijepi“ (engl. „Paste“)
  4. Odaberite "File -> Save As" te upišite ime pod kojim želite pohraniti dokument (na primjer „eporezna.jpg")
  5. Odaberite „Učitaj“ a zatim pohranjeni dokument dodajte upitu kao privitak. (na primjer „eporezna.jpg“)


Captcha je globalni servis kojim se određuje pristupa li servisu osoba ili računalo (robot). Koristi se tako da korisnik označi kvačicu "Nisam robot" i ponekad dobije zadatak raspoznavanja skupa fotografija. Pojavljivanje zelene kvačice ne šalje automatski unešeni upit, već je potrebno kliknuti gumb „Pošalji“. Preduvjeti ispravnog prikaza Captcha servisa je ažurirani web preglednik na minimalno pretposljednju verziju, te omogućeni javascript u web pregledniku. Detaljnije o Google-ovom servisu reCaptcha možete pročitatiovdje.